Tworzymy morską energetykę w Polsce

Nasze usługi

Doradztwo strategiczne - morska energetyka wiatrowa

Doradztwo strategiczne

Analizy rynku
Strategie rynkowe
Wsparcie w budowie pozycji rynkowej

Zarządzanie projektami - energetyka morska

Zarządzanie projektami

Studia wykonalności
Programy inwestycyjne
Analizy ryzyka

zielona energia - zarządzanie zepołami

Zarządzanie zespołami

Analizy potrzeb
Założenia organizacyjne
Budowa zespołów

Komunikacja społeczna - odnawialne źródła energii

Komunikacja społeczna

Analizy ryzyka konfliktów
Strategie zarządzania dialogiem
Kampanie komunikacyjne

Wsparcie organizacyjne - OZE

Wsparcie organizacyjne

Organizacja biura
Organizacja imprez
Zarządzanie zapleczem biurowym

Pozwolenia na inwestycje w morską energetykę wiatrową

Pozwolenia

Analizy potrzeb
Tworzenie dokumentacji
Reprezentacja inwestora

Misja

Zapewniamy najlepsze praktyki w zakresie rozwoju projektów, tworzymy standardy efektywnej współpracy między inwestorami, usługodawcami, odpowiednimi władzami i społeczeństwem.

Wizja
Dostarczamy najwyższej jakości usługi doradztwa biznesowego dla sektora morskiej energetyki oparte na wiedzy, partnerstwie i wieloletniej praktyce.

doradztwa biznesowego dla sektora morskiej energetyki wiatrowej

Nasze realizacje

Projekty sektora
energetycznego
0
Procedur środowiskowych
i społecznych
0
Analiz społeczno-
środowiskowych
0
Pozwoleń na budowę
rurociągów podmorskich
0

Projekty wdrożone we współpracy z SMDI

82 / Projekty sektora energetycznego
39 / Procedur środowiskowych i społecznych
51 / Analiz społeczno-środowiskowych
03 / Pozwolenia na wznoszenie morskich farm wiatrowych
02 / Decyzje środowiskowe dla farm wiatrowych
02 / Pozwoleń na układanie kabli podmorskich
07 / Pozwoleń na układanie rurociągów podmorskich
OOŚ i decyzja środowiskowa dla rurociągu podmorskich Baltic Pipe

Lokalizacje naszych projektów

Morskie i lądowe farmy wiatrowe

Gaz łupkowy

Rurociągi podmorskie

Mapa projektów z udziałem firmy SMDI

Zarząd SMDI

Maciej Stryjecki

PREZES ZARZĄDU

Menedżer, ekspert ds. rozwoju projektów energetycznych na lądzie i morzu, ocen oddziaływania na środowisko i komunikacji społecznej. 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w administracji centralnej, pracy dla małych i dużych przedsiębiorstw, inwestorów, deweloperów, usługodawców, przemysłu oraz organizacji pozarządowych.
Kierownik zespołów odpowiedzialnych za pozwolenia lokalizacyjne i środowiskowe dla lądowych i morskich farm wiatrowych, elektrowni jądrowej oraz podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. Współautor wielu regulacji systemowych, poradników, ekspertyz, dobrych praktyk w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz ocen oddziaływania na środowisko. Założyciel Grupy Doradczej SMDI. Fundator i Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Współzałożyciel i Prezes Zarządu ASE Offshore. Przyrodnik i fotograf przyrody.

Beata Bojanowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Menadżer ds. administracyjnych i organizacyjnych. 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w administracji centralnej oraz w pracy dla małych i dużych przedsiębiorstw, inwestorów, deweloperów, usługodawców, przemysłu i organizacji pozarządowych.
Organizator i współorganizator wielu wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych, w tym wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów, konkursów wiedzy dla dzieci i młodzieży.
Autor i współautor kilkudziesięciu analiz potencjalnych konfliktów społecznych związanych z realizacją projektów wiatrowych na lądzie i na morzu w ramach procedur lokalizacyjnych i OOŚ.

Partnerzy

Kontakt

SMDI Sp. z o.o.
al. Wilanowska 208/10
02-765 Warszawa

REGON: 142093900 
NIP: 5213545619 
KRS: 0000341104

Scroll to Top